SÖZLÜ BİLDİRİ HAZIRLAMA VE SUNUM KURALLARI


 • Bildiri gönderimi ve sunum dili Türkçe’dir.
 • Çalışmayı doğru tanımlayan, doğru genelleyen ve uygun uzunlukta en az 12 punto büyüklüğünde büyük harfle yazılmalıdır.
 • Başlığın altına bildirinin hazırlandığı Kurum ve Logosu, Yazar isimleri (en fazla 10 punto) ve bildiriyi sunacak yazarın iletişim adresi mutlaka bulunmalıdır.
 • Bildiri özeti; Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç bölümlerini içermelidir. Anahtar kelimeler (en az üç, en fazla 5 kelime) olmalıdır.
 • Sözlü bildiri özeti, en fazla 300 kelime olmalıdır. MS Word programında Times New Roman yazı karakterinde 12 punto ile iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Kenar boşluğu her yönden 2,5 cm olmalıdır. Satır aralığı 1,5 olarak ayarlanmalıdır. Paragraflar arasında boşluk bırakılmalıdır.
 • Sözlü bildiri sunum süresi toplam 10 dakikadır.
 • Sözlü bildiri MS Office Power Point sunusu hazırlanarak sunulmalıdır.
 • Sunum taslak ve yazı karakteri seçimi serbesttir. Sunumlarda görsel öğeler kullanılabilir. Yazılar 24 puntodan daha küçük olmamalıdır.
 • Sözlü sunumları kabul edilen katılımcıların en az bir gün önceden sunumlarının elektronik dosyasını düzenleme kuruluna ulaştırılmalıdır.POSTER BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI


 • Posterin çalışmayı doğru tanımlayan, doğru genelleyen ve uygun uzunlukta en az 70, en fazla 90 punto büyüklüğünde büyük harfle hazırlanmış bir başlığı olmalıdır.
 • Başlığın altına hazırlandığı Kurum ve Logosu, Yazar isimleri ( en fazla 48 punto) ve bildiriyi sunacak araştırmacının iletişim adresi mutlaka yazılmalıdır.
 • Poster boyutu 70x90 ebadında olacaktır.
 • Poster yazı boyutu 1 m mesafeden rahatlıkla okunacak boyutta olmalıdır.
 • Poster bildiri özetleri, en fazla 300 kelime olmalıdır. MS Word programında Times New Roman yazı karakteri kullanılarak en az 18 punto ile, iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Kenar boşluğu her yönden 2,5 cm olmalıdır. Satır aralığı 1.5 satır olarak ayarlanmalıdır. Paragraflar arasında boşluk bırakılmalıdır.
 • Bildiri özeti; Giriş ve Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Kaynakça bölümlerini içermelidir. Sonuç bölümünden hemen sonra en az üç en fazla 5 adet anahtar kelime yazılmalıdır.
 • Poster sahipleri posterlerini basılı olarak sempozyum başlama saatinden önce sempozyum kayıt masasına teslim etmelidir.Bildiri kuralları doğrultusunda hazırlanan bildiriler kunss2020@kapadokya.edu.tr adresine iletilecektir. Bildiriler değerlendirildikten sonra tarafınıza geri dönüş yapılacaktır.