Sempozyum Konuları

 • NRP ve Yenidoğan Transportu
 • Yenidoğanda Anestezi
 • Yenidoğanda Ortopedik Anomaliler
 • Yenidoğanda Hematopatolojik Anomaliler
 • Yenidoğanda Gastropatolojik Anomaliler
 • Neonatal Sepsis
 • Yenidoğanda Konjenital Viral Enfeksiyonlar
 • Yenidoğanda Üriner Sistem Hastalıkları
 • Yenidoğan Beslenmesi
 • Yenidoğan ve Ebeveyn
 • İnfantil Kolik
 • Yenidoğan Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar
 • Yenidoğanda Göz Taraması
 • Yenidoğanda İşitme Taramaları
 • Yenidoğanda Radyoloji